top of page

Ons Verhaal

Wie zijn we?

 

Sinds 1995 worden er op de velden van De Bio-hoeve in Voortkapel groenten geteeld zonder gebruik te maken van chemische bemesting of synthetische ziekte- of onkruidbestrijders. Volgens sommige mensen onmogelijk, en toch...

Beiden werkend buitenshuis, kochten Lea en Marc een boerderij in 1994. Ze begonnen naast hun werkuren te tuinieren, biologisch, dat was evident. Beetje bij beetje werden er machines gekocht, een tunnel gezet, beregening voorzien, wat grond bijgekocht, wat groen aangeplant...

Na een paar jaar leerschool en een periode van 'te weinig tijd', besloten ze hun job op te zeggen en voltijds te tuinieren.

Kleinschaligheid bleef hun prioriteit, omdat ze van mening zijn dat grootschaligheid noch de traditionele, noch de biologische landbouw ten goede komt. Maar ook op een kleinschalig groentebedrijf moest hard gewerkt worden voor het inkomen van een gezin met 4 kinderen.

Na 25 jaar is ook de opvolging binnen de familie verzekerd. Jaan, de jongste zoon van Lea en Marc, nam in 2020 de verkoop van de groente- en fruitpakketten op zich.

 

Hoe werken we?

 

Een veel gehoorde vraag is: hoe doen jullie dat? Bij ons lukt het niet! En met deze vraagstelling stijgt ofwel de interesse, of wordt biologisch telen afgedaan als 'onmogelijk'. 

Inderdaad, het is niet zo simpel. De prachtige groenten die hier verbouwd worden, zijn niet zomaar het resultaat van het weglaten van de chemische hulpmiddelen. De biologische werkwijze omvat een inzicht en aanpak die in de meest gangbare tuinbouwbedrijven niet gehanteerd worden.

Om een goed inzicht te krijgen in onze bodem, wordt er regelmatig een grondstaal van elk perceel genomen en in een erkend labo ontleed. We gaan ervan uit dat geen of weinig problemen optreden wanneer de bodem in goede conditie is, in goede gezondheid verkeert. Een gezonde bodem is als een gezond lichaam. Het is de plicht van eenieder die de grond bewerkt om het humusgehalte op peil te houden. Dit kan alleen maar door een aangepaste voeding: organisch materiaal (stalmest, groenafval, groenbemesters). Dit organisch materiaal wordt omgezet door het bodemleven, waarin bacteriën een hoofdrol spelen. Naast deze basisbemesting maken we ook gebruik van natuurlijke gesteenten en mineralen: lavameel (= gemalen lavagesteente), bazalt met een hoog magnesiumgehalte, zeewierkalk of dolomietkalk en het kleinimeraal bentoniet. Als gewasbescherming wordt regelmatig gestoven met bazaltmeel of gespoten met zeewierextract. De biologische landbouwmethode vernietigt het bodemleven niet. Dit bodemleven is noodzakelijk voor de omzetting van de organische bemesting in opneembare voedingsstoffen voor de plant.

Een andere peiler van onze methode is een strenge vruchtafwisseling. Groenten van dezelfde familie komen pas na 3 tot 6 jaar op dezelfde plaats terug waar ze gestaan hebben. Op deze manier hebben ziekten die graag woekeren bij bepaalde groenten minder kans om te overleven. Zo ook voor bepaalde schadelijke insecten (vb. larven van de wortelvlieg, aaltjes...).

Een groot probleem is en blijft het onkruid. Willen we mooie groenten, dan moet de concurrerende vegetatie in de hand gehouden worden. Dat vergt een investering van heel wat extra arbeidsuren, waardoor een hogere verkoopsprijs veelal noodzakelijk is. Wat in de gangbare teelt met niet- of traagafbrekende synthetische spuitmiddelen behandeld wordt, zal hier mechanisch of met mensenhand moeten bestreden worden. Het is een nooit aflatende strijd, een lijf-aan-lijf gevecht tegen onkruiden die anders de productie serieus naar beneden halen. Het onkruid wordt ook bestreden door het afbranden van het jonge onkruid, net voor het gewas boven staat (= thermische onkruidbestrijding). Deze hulpmiddelen laten ons toe het wied- en schoffelwerk wat in te dijken. 

 

Verkoop van bio-groenten

 

Contact met de consument vinden we een belangrijk aspect bij de verkoop. Daarom kiezen we als voornaamste afzetkanaal voor groentepakketten. 

Dankzij de groentepakketten bereiken we het ruime publiek. We verdelen de pakketten in de brede regio via winkels, voedselteams, scholen... De consument kan rekenen op verse groenten aan een voordelige prijs. Wij kunnen onze productie beter plannen en krijgen een eerlijk inkomen. 

Onze overige groenten brengen wij naar de biologische groenteveiling. 

 

Biogarantie

 

Onze groenten zijn voorzien van een erkend label dat biologische kwaliteit garandeert. Voor ons bedrijf is dat biogarantie. 

bottom of page